Komani lake

Since 1985

Per cfare behet fjale?

Malet qe rrethojne liqenin e Komanit jane nder me te vecantat.Per shkak te majeve te larta qe e rrethojne dhe veshtiresive te lidhjeve me vendet e tjera kane bere qe ky vend te jete i izoluar gjate qindrave viteve te fundit.Per kete arsye,ketu mund te gjesh natyre te paprekur dhe vend jo te ndotur.Githashtu jeta e familjeve ne fshatra eshte e njejte sic ishte para shume vitesh.Rralle gjen energji elektike pervec gjeneratoreve private qe perdoren per ndricim gjate mbremjeve.Menyrat e bujqesise,punes,gatimit dhe jeteses sebashku jane ende shume tradicionale.Njerezit ketu jetojne ne natyre me ndihmen e natyres.                                                                 Edhe pse veriu i Shqiperise eshte nje nga zonat me te varfera te saj,bujqesia dhe peshkimi jane burimet me te zakonshme te te ardhurave per te siguruar mbijetese.Pjesa me e madhe e njerezve kane nje nivel te ulet edukimi.                                                     Shume fshatra vuajne ndryshimet e brezave ku shohim qe te rinjte duke mos pasur ndonje perspektive ne jeten e varfer dhe te veshtire qe ofrojne malet largohen ne qytete te tjera te Shqiperise ose jashte vendit.E per rrjedhoje fshatrat kane filluar te braktisen duke humbur kulturen unike dhe te vjeter te te gjithe zones.         Sigurisht qe qyteterimi dhe modernizimi kane gjetur rrugen e tyre per te hyre ne kete zone ne saje te artikujve plastik te shperndare gjeresisht duke vijuar nga format dhe ngjyrat e ndryshme sic mund te jene:kanaqe,kepuce,mbetje,lodra,paketime,shishe...Pasi nuk ka sistem depozimi mbeturinash dhe riciklim artikujt e lartpermendur hidhen ne natyre,ne brigjet e lumenjeve ku rrjedha e tyre dhe ndryshimi i nivelit te ujit i sjell ato poshte ne liqenin e Komanit. Turistet e ardhur e identifikojne menjehere kete problem.Edhe pse cdo dite e me shume vijne mbeturina ne kete zone akoma nuk eshte koncepti i depozitimit dhe riciklimit te tyre.Por gjithashtu turizmi vuan nga shkaterrimi i burimit me te madh kryesor sic eshte natyra dhe bukuria e zones.

Ruajtja e natyres nderkohe qe zhvillohet rajoni

Eshte me se e dukshme qe nje zhvillim me mendje të përgjegjshme në aspektin social dhe ekologjik mund të rritet vetëm me ndërgjegjësimin e njerëzve për ruajtjen e trashëgimisë së tyre kulturore dhe burimeve natyrore.Gjithashtu brezi i ri në zonë duhet të ketë një perspektivë këtu për të parandaluar kalimin e traditave dhe zakoneve tona dhe për të përmirësuar të ardhmen e popullit. Ne kemi nevoj per turizmin ketu per te permiresuar kushtet e jeteses.Ne jemi krenar t'i tregojme botes natyren tone te bukur dhe mahnitese,po ashtu dhe traditat e punes,jeteses dhe mikpritjes.   Por ne te njejten kohe ne duhet te jemi te ndergjegjshem se nje shfrytezim masiv i resurseve tona do te shkaterroje bazen e suksesit dhe jeteses tone.Njerezit vijne ne kete vend per te gjetur ate qe nuk mund ta gjejne ne asnje vend tjeter;natyre e paster dhe e paprekur,jeta e thjeshte larg nga qytetet e mbushura dhe presionet e nje shoqerie materialiste.Mikpritja jonë dhe jetesa në harmoni me natyrën janë dhuratat tona më të mëdha (?) Për të tërhequr turizmin dhe për të mbrojtur ekzistencën e rrënjëve dhe kulturës sonë në këtë fushë.

Synimet e Eko Koman

Eko Koman eshte kryesisht duke punuar per te rritur vigjilencen mjedisore per ruajtjen e burimeve natyrore dhe stabilitetin biologjik ne zonen perreth liqenit te Komanit.                                     Qe kur filluam projektin tone jemi dedikuar ruajtjes se natyres dhe zhvillimit njerezor.Per ruajtjen e natyres,Eko Koman ka krijuar nje grup me vullnetare per te pastruar rregullisht liqenin e Komanit nga mbeturinat plastike,duke filluar keshtu nje projekt eko-fshati,dhe gjithashtu duke prezantuar turet eko-fshati per tju ardhur ne ndihme komunitetit me baze ekoturizmin.Ne duam të krijojmë një turizëm me ndikim të ulët, të përballueshëm dhe të realizueshëm që përshtatet në mjedisin tonë shoqëror dhe ekologjik dhe që çdo vendas te mund te perfitoje pjesen e tij.                                       Keshtu qe ne promovojme ruajtjen e natyres, praktika te qëndrueshme dhe bujqësi organike, si dhe menaxhimi i duhur i mbeturinave të ngurta.Ne inkurajojme fermeret vendas dhe artizanet qe te prodhojne ushqime organike dhe produkte tradicionale(mjalte,perime,fruta,bime mjekesore,bylmet,raki,punedore, ...)duke mbështetur shitjen dhe edukimin e aftësive sipërmarrëse.                                                            Ne i trajnojme keta njerez ne mikpritjen e turistave,kanalizimi i kerkuar,riciklimi dhe riperdorimi ne menyre qe tju ofrojme turistave nga e gjithe bota nje vend qe te ndihen komod dhe si ne shtepine e tyre.                                                                                      Ne besojme fort qe e ardhmja ka te beje me edukimin e ketyre njerezve dhe femijeve qe te dallojne qe celsi per nje jetese te qendrueshme ka te beje me cilesine dhe jo sasine,si dhe uljen e shfrytezimit te njerezve dhe natyres.Ne duam te rrisim vetedijen per vleren e nje jete ne balance te sjelljeve ekonomike dhe ekologjike.Ne duam te ndryshojme qendrimin e njerezve ndaj qasjes se tyre te ndotjes dhe nevojes per natyren.Keshtu qe ne jemi duke u mesuar atyre aftesi dhe njohuri per te siguruar rindertimin e nje jetese dhe mjedisi te shendetshem.Duke u edukuar dhe trajnuar,ne fokusohemi ne fuqizimin e vendasve per te zhvilluar te ardhmet e tyre.                                                                                     Ne gjithashtu do bejme disa projekte te vogla ne lidhje me perdorimin e energjise diellore dhe si mund te perdoret qe ne kete menyre gjeneratoret e zhurmshem, te ndezur dhe te piste te mos perdoren me.Pervec prodhimit te elektricitetit gjeneratoret shkaktojne shume ndotje dhe kostoja e tyre eshte me e shtrenjte sesa alternativat me sistem diellor.Panelet diellore mund te ndihmojne vendasit per nje standart jetese afatgjate dhe te qendrueshem.                                                                                      Eko Koman na ben te njohur qe zhvillimi i nje shpikje te tille eshte e domosdoshme per ruajtjen e natyres se Shqiperise se veriut,per zhvillimin e situates ekonomiko-sociale te komunitetit dhe per permiresimin e shendetit dhe mireqenies se anetareve te ketij komuniteti duke bere keshtu qe te reduktohet varferia.              Duke qene se ne besojme se suksesi i ketyre qellimeve ka nevoje per bashkim te fuqishem me projekte dhe organizata te tjera,ne jemi bere pjese e 'Packed for a Purpose' qe eshte nje nisme e cila i lejon udhetaret te kene nje ndikim te qendrueshem ne komunitet ne destinacionet e tyre te udhetimit.Duke lene pak vend te lire ne valixhet e tyre per per te marre furnizime per shkollat e zonave ose klinikat mjekesore ne nevoje,ata bejne nje ndikim te vlershem ne jeten e femijeve dhe familjeve tona.                                                            Sic mund ta shihni,ne po ndjekim disa hapa kyc per te krijuar projektet tona ne nje menyre te suksesshme:

-veprim i drejtperdrejt per pastrimin

-ndergjegjesimi

-edukimi ne komunitet

-zhvillimi i aftesive-aktivitete teorike dhe praktike 

-hulumtimi dhe dokumentacioni 

-nderhyrja e sigurise dhe ndertimi i rrjetit

.....dhe veprim!


Ne i shohim rrënjët tona teksa humbasin dhe ne nuk do rrim dhe të shikojmë perpara se të jetë tepër vonë. Pra, ne kemi krijuar një grup vullnetarësh për të mbrojtur dhe ruajtur bukurinë e natyrës dhe trashëgiminë kulturore.Eko Koman i perfshin te rinjte e vendit ne nismat e ruajtjes;si pjese e ketij programi te rinjte jane perfshire ne disa aktivivitete:

-pastrimi i liqenit rregullisht

-hapjen e shtigjeve te vjetra dhe shenimi i tyre per turistat

-vizitat ne fshatrat e vjetra dhe trajnimi i vendasve per ekoturizmin

-dokumentimi i ndotjes rregullisht dhe publikimi i saj 

-ftesa per nje kanal televiz per ta bere situaten publike 

-shperndarja e llambave me energji diellore ne disa zona 

-mikpritja e turistave nga vende te ndryshme ne eko-fshatet tona

-zhvillimi i projektit eko-turizem paralelisht me pjoktin eko-fshat

-reklamimi i produkteve ushqimore organike ne disa fshatra 

-krijimi i marredhenieve me organizata eko\sociale sic ishte 'Pack for a Pourpose'

Mund te rrini te informuar per aktivitetet tona,duke vizituar faqen tone zyrtare  http://www.komanilake.com/eko-koman .   Perafersisht 15 deri ne 20 te rinje vendas qe punojne ne menyre vullnetare po mbeshtesin me pasion dhe energji idete tona te financuara nga Komani Lake Company of Mario Molla.                  Jemi të sigurt se vetëm një turizëm ekologjik i qëndrueshëm dhe me përgjegjësi është çelësi për një të ardhme më të mirë për njerëzit në malet e Shqipërisë së Veriut.


What is it all about?


The mountains around komani lake are unique: due to the high peaks around and the difficult accessibility, the region has been more or less isolated during the last hundreds of years. For this reason, you find here are vast variety of pristine nature and unspoiled countryside. Also the life of the families in the villages is most widely still as it was years ago. You hardly find any electricity supply, only private generators are used for having some light in the evening. The ways of farming, working, cooking and living together are still very traditional. People here live in the nature from the nature.

Therefore, the north of albania is one of the poorest regions in the whole coutry. Farming and fishing are the most common sources of income to ensure existence. People here mostly just have a basic level of formal education.

Many villages suffer from the change of generations. As the youth doesnt see any perspective in the hard and poor life in the mountains, many of them search for a better future in albanian cities or abroad. The villages are dying out and so does the unique and ancient culture of the whole area.

Of course civilisation and modernity found their way into this area as well. Most visible in the vast spread of plastic items in every shape and color: oilcans, shoes, foils, toys, package, bottles, … As there is no system of waste disposal and recycling, most of this articles are just thrown into nature, to the shores of the mountianrivers, where the stream and changing of water level brings it down to the komani lake.

Upcoming tourism intensified this problems: more litter is brought to the region, still there is no concept of disposal and recycling. But also tourism suffers from the destruction of its biggest resource: the nature and beauty of the area.Conserving the nature while developing the region


Its obvious for us that a socially and ecologically responsible- minded development can only grow with the awareness of the people for preserving their amazing cultural (heritage) and natural ressources. Also the young generation in the area needs to have a prospective here to prevent the passing of our traditions and customs and to improve the future of the people.

We need tourism here to develop the area and to improve the living conditions. We are proud to show the world our beautiful and breathtaking nature as well as our traditions of working, living and hospitality.

But in the same time we need to be aware that a massive exploitation of our ressources will destroy the basic of our success and living. People come here to find what they cant find anywhere else: untouched and clean nature, the simple life far away from the rush of the cities and the pressures of a materialistic society.

Our hospitality and living in harmony with the nature are our biggest bounties(?) to attract tourism and to protect the existence of our roots and culture in this area.
Goals of Eko KomanEko Koman is mainly working to boost the environmental alertness for the conservation of natural assortment and biological stability in the area around Komani Lake.

Since we startetd our project we are dedicated to environmental conservation and human development. For conservation, Eko Koman has established a volunteer group for cleaning the Lake Koman regularly from the plastic rubbish, started an Eco-village project, and also introduced Eco-village tours to facilities for community based ecotourism. We want to create a low impact, affordable and feasible tourism that fits into our social and ecological environment and that every local can profit his part from.

Therefore we promote the natural conservation, sustainable practices and organic agriculture as well as proper solid waste management. We encourage the local farmers and artisans to produce organic food and traditional items (honey, vegetables, fruits, moutain herbs, dairy, raki, handicraft, …) by supporting the vendition and educating entrepreneurial skills.

We train the village people in hosting tourists, required sanitation, recycling

and reusing in order to provide a place where tourists from all around the world will feel home and comfortable.

We strongly believe that future rests on educating our people and children to recognize that the key to a sustainable life is about quality, not quantity and about erasing exploitation of humans and nature. We want to raise awareness for the value of a life in balance with economical and ecological comportment. We want to change the attitude of the people towards their approach to pollution and the needs of nature. Therefore we are teaching

them skills and knowledge to ensure the rebuilding of a healthy livelihood and environment. With education and training we focus on empowering the locals to determine their own future.

We also started some small projects with using solar energy and bring the know- how to the people to make the loud, stinking, dirty generators history. Apart from electricity, they are producing a lot of pollution and on the long run they are much more expensive than the solar alternative. Solar panels can help to develop the living standard of the locals in a lasting and sustainable way.

Eko Koman recognizes that such a development intervention is essential to conserve the environment of Northern Albania, to ensure progression of the socioeconomic situation of communities, to improve the health and wellbeing of community members, and to therefore eradicate poverty.

As we believe that success in this aims need strong unions with other projects and organisations, we became part of „Packed for a Purpose“, an initiative that allows travelers to make a lasting impact in the community at their travel destination. By saving just a few kilos of space in their suitcase and taking supplies for area schools or medical clinics in need, they make a priceless impact in the lives of our local children and families.

As you can see, we are following some key steps to institute our projects in a successful way:

* Direct action on cleaning

* Awareness raising

* Community education

* Skills development – theoretical and practical activities

* Research and documentation

* Policy intervention, Network building


… and action!


We see our roots passing away and we wont just stand there and watching until its too late. So we founded a group of volunteers to protect and preserve nature's beauty and cultural heritage.

Eko Koman involves the local youth for conservation initiatives; as part of this program youth have been involved to several activities:

* cleaning the lake regularly

* opening old hiking trails and marking them for tourists

* visiting old villages and train locals for ecotourism

* documenting the pollution regularly and publish it

* inviting a TV team to make the situation public

* distributing solar lamps to some spots

* hosting guests from several countries in our eco villages

* developing eco-tourism projects in line with eco-village projects

* Promoted organic food production in several villages

* building up networks with other eco-/ social organisations like Pack for a Purpose

* ….

You can have an actual overview on our activities on our homepage http://www.komanilake.com/eko-koman

Currently around 15 to 20 young locals a working volunteerly on this project and support our ideas with passion and energy. It is financed by the Komani

Lake Company of Mario Molla.

We are sure that only a sustainable and responsible- minded eco tourism is the key for a better future for the people in the mountains of Northern Albania.